top of page

Störningar

20210401_230753 (1).jpg
Många av oss upplever störningar och hög brusnivå, speciellt om man befinner sig i tätbebyggt område.

Jag har haft samma problem och här tänkte jag dela lite av mina erfarenheter hur man kommer till rätta med problemet. 

Jag börjar med att dela upp störningarna i 3 st kategorier men det kan också vara en kombination av dessa.

Kategori 1 är störningar som kommer från det egna hushållet vilket är de lättaste att komma till rätta med.
För att förvissa sig om att störningarna kommer från ditt eget hem börjar man med att  stänga av all inkommande ström till  det egna hemmet och kör radion på batteri.
Slå av huvudströmbrytaren, skruva ur eller stäng av alla säkringar och skruva också ur inkommande huvudsäkringar för att försöka stoppa eventuella störningar som kommer med in via elnätet.
Är störningarna borta efter det så börja med att skruva i  huvudsäkringarna, slå på huvudströmbrytaren för att sedan skruva i eller slå på  en säkring i taget till störningen kommer tillbaka.
På så sätt kan du se från vilken grupp störningen kommer från.
Leta i den aktuella gruppen genom att koppla ur en förbrukare i taget tills du hittar störningskällan.
Är det svårt att eliminera störkällan kan byte av fas till drivningen av stationen hjälpa.
Nätaggregatet kan också vara orsaken till störningen.

Kategori 2 är störningar som kommer in via elnätet. 
Det brukar man märka genom att störningsnivån ökar när du skruvar i huvudsäkringarna och slår på huvudströmbrytaren trots att alla förbrukare i hemmet är urkopplade och radion går på batteridrift.
Genom att ta med en radio ut kopplad till en enklare loopantenn brukar man kunna följa störningen genom att lyssna på störningen efter in kommande kabel. Skaffa en karta som visar vart kabeln är dragen i marken om den inte är luftburen och följ den med radion för att se om störningen kommer från kabeln.
Är det fallet så kontakta din nätleverantör som hjälper till att hitta störkällan.
Är det svårt att eliminera störkällan kan även här byte av fas till drivningen av stationen hjälpa.


Kategori 3 är luftburna störningar från grannskapet.
De brukar ofta vara ganska lokala och för att hitta dem tar man med en radio ut och letar efter störningen i närområdet.
Man kan ofta se vart den är starkast genom att förflytta sig i olika riktningar i grannskapet och på det sättet ringa in från vilket fastighet eller område störningen kommer.
Bäst är att prata med ägaren till den fastighet störningen verkar komma från och tillsammans göra en felsökning enligt kategori 1 hos fastighetsägaren.
Man kan också ta hjälp av elsäkerhetsverket för att söka efter störningen.
Hittar ni vad som stör så erbjud ägaren till störkällan att byta ut den.
Är det något som är dyrt eller komplicerat att byta ut brukar elsäkerhetsverket få tillverkaren av störkällan att åtgärda felet.
Ofta är störningarna utanför eget hushåll en kombination av Kategori 2 och 3 men nätleverantören och elsäkerhetsverket brukar oftast hjälpa till utan kostnad.

Är störningen hyfsat stark kan det många gånger fungera att leta efter störningen utomhus med en vanlig transistorradio inställd på AM-bandet.

Vad kan man acceptera för störnivå inom tätbebyggt område?
Störningarna brukar ofta variera med frekvens och förvärras för det mesta på de låga banden.
Har man på 160m och 80m en brusnivå mellan S5 och S7 får man vara nöjd om man bor i tätort.
Om brusnivån är närmare S9 eller däröver så finns det anledning att börja leta störkällor.
Många av störningarna i tätbebyggt område brukar bli svagare på högre frekvenser och på 10m är en acceptabel nivå S2 - S3.

Det är naturligtvis lättare att komma till rätta med störningarna om man bor i villakvarter.
Bor man i ett hyreshusområde kan det bli väldigt svårt  att hitta rätt och då kanske den enda lösningen blir att köra stationen remote om man har den möjligheten.

Det finns också ett hjälpmedel i form av en QRM-eleminator som hjälp många.
Den bygger på att man har ytterligare en enklare antenn som tar emot störningen.
Eleminatorn fasvänder sedan störningen och på så sätt fasar ut den vilket kan vara väldigt effektivt vid vissa typer av störningar.
På länken nedan kan du se en film när jag funktionstestar en QRM-eleminator som jag haft på reparation. 
Test av QRM-eleminator

Det finns också amatörer som kommit till rätta med problemet genom  olika modifieringar av antennsystemet.  Det är tyvärr är inget jag lyckats med för att sänka störningarna till en acceptabel nivå.
Tips kring störningsbegränsande åtgärder i antennsystemet tas tacksamt emot och publiceras här.

Här kan man läsa mer om hur man kommer till rätta med störningar. Dokumentet är framtaget av SM7EQL Bengt Falkenberg - Föreningen Exprimenterande Svenska Radioamatörer.

 
 

Klicka på PDF-knappen för att ta del av dokumentet.

Mer info finns även på ESR:s hemsida, klicka på denna länken för att komma dit: https://www.esr.se/index.php/emc-och-stoerningar
 
Här är ytterligare en PDF-fil om avstörning med ferritter av SM7EQL.
 


Besök även ham.se och titta under fliken störningar där många trådar finns inom ämnet.


Avslutningsvis en beskrivning av störningars orsak och verkan, publicerad av SKEF-News och skriven av Per Samuelsson, Elsäkerhetsverket.
Lycka till med att komma till rätta med era störningar och återkoppla gärna om ni hittar andra sätt att bli av med era störningar.

När elektroniken stör radiotrafiken

Utvecklingen av kraftelektronik och digitalisering gör att allt fler produkter riskerar att alstra oacceptabla störningar. Kraftelektroniken utvecklas för att bli mer energieffektiv, därför används snabbare switch-frekvenser som kräver mer avancerade och dyrare filter för att inte avge elektromagnetiska störningar.

Eftersom kostnaderna för effektiva filter är höga prioriteras det inte alltid.
Störningarna sprider sig dels via ledningar, dels genom luften till andra apparater som påverkas.
Det är ofta svårt att förstå vad som orsakar störningar, hur de yttrar sig och vad som påverkas.

Lagstiftningen och standardiseringen är långsamma processer som inte alltid hinner med den snabba teknikutvecklingen.
Det leder till att tillverkare måste ta ett stort ansvar för att genomföra omfattande riskbedömningar.

Omhändertas inte skyddskravet i lagstiftningen av harmoniserade produktstandarder, måste tillverkare hitta andra sätt för att visa att kraven är uppfyllda.

Det kan innebära att tillverkarna behöver vända sig till ett anmält organ för att få hjälp med bedömningen, val av standarder eller hitta alternativa testmetoder.

Vid stora installationer som exempelvis solceller, fläktstyrningar och varvtalsstyrda motordrifter måste också särskild hänsyn tas till installationens utförande, hur kablar förläggs och användning av korrekta störskydd.
Installationen måste följa tillverkarens anvisningar för att uppfylla kraven.

När det rör sig om installationer med höga effekter, som dessutom är monterade på hustak, kan problemen bli mycket stora och sprida sig över stora avstånd.

Det finns exempel på kraftigt påverkad radiokommunikation eller störda navigationssystem för flyget.
Den här typen av problem är ofta mycket svåra att lösa i efterhand och kan leda till höga kostnader.

Men det är inte bara stora installationer som orsakar störningar.
Vi ser att mindre och billiga elektriska produkter orsakar en hel del störningar, vanligtvis är det nätdelar, batteriladdare och ljuskällor med LED-teknik.

Störningarna sprids via ledningar när filterkomponenter åldras, det kan röra sig om elektrolytkondensatorer i nätfilter som torkar eller andra komponenter som tappar specificerade toleranser.
Detta kan ställa till en hel del problem.

Billiga konsumentprodukter kan också helt sakna filter eller kanske inte ens är konstruerade för att uppfylla de krav som ställs i EU. Problemen med mindre produkter är däremot oftast lokala, störningarna påverkar andra elektriska produkter i närheten och sprider sig sällan längre än till grannfastigheter.

Däremot kan de vara väldigt svåra att förstå och lokalisera.
Är det din gamla TV som håller på att gå sönder eller är det grannens elcykel-laddare som stör den?

Elsäkerhetsverket har nyligen fått ett resurstillskott för att utveckla arbetet med EMC, elektromagnetisk kompatibilitet, och håller på att bygga en mer effektiv organisation kring dessa frågor.

Störningsproblematiken är ofta komplex och vi är beroende av anmälningar om problemen för att kunna bedriva en effektiv tillsyn.

Utredningarna är komplexa och tar tid, därför är det viktigt att vi har en bra organisation och bra samverkan med andra myndigheter, företag och användare.

Per Samuelsson, Elsäkerhetsverket

Namnlös.jpg
störning.jpg
bottom of page