top of page
För att vår hobby skall bli så trevlig som möjlig kan det vara en god idé att förhålla sig till lite regler om hur man uppträder på banden. 
CQBUTTO3.png
Amateur-Radio-Ham-Cartoon-04.gif
En radioamatör måste vara tolerant.
Vi delar frekvenser med många andra personer, en del av dem kommer inte ha samma uppfattning som du själv.


Vi pratar inte nedvärderande om personer.

 
Tänk på vad du säger och att du undviker diskutera ämnen som kan verka  upprörande eller stötande.
Ämnen som bör undvikas är religion och livsåskådning, politisk ideologi,        ekonomiska eller sociala frågor m.m. där motparter kan ha starka åsikter  som inte nödvändigtvis stämmer med dina egna.
Svordomar, könsord och liknande undviker vi helt.
Ha förståelse för att alla kanske inte har samma kunskaper, 
erfarenhet med mera.
Agera ödmjukt gentemot andra människor på banden.
Blir du eller någon annan upprörd, undvik att agera på det, uppträd istället  vuxet i sådana situationer och försök att lugna ner situationen.
 
Stationer som medvetet stör ignoreras, uppmärksamhet brukar bara förvärra problemet.

Lyssna innan sändning och fråga om fekvensen är ledig om du är osäker. Lyssna också några khz ovanför och under den frekvens du tänkt använda så du inte stör pågående trafik i närheten av din frekvens.

Anropa på ett korrekt sätt och avsluta på ett korrekt sätt.

Amatörradion är främst för tekniska diskussioner av rent privat natur eller  av allmänt intresse för hobbyn, tester och prov med mera.
dx code.jpg
Förhållningssätt vid DX-trafik
Jag lyssnar och lyssnar och lyssnar igen innan jag anropar DX-stationen.
 

Jag anropar DX-stationen bara om jag kan uppfatta DX-stationen ordentligt.
 

Jag litar inte på DX-klustret utan är säker på DX-stationens anropssignal innan jag anropar DX-stationen.
 

Jag stör inte DX-stationen eller någon som anropar DX-stationen och jag sänder aldrig på DX-stationens frekvens vid split-QSO
 

Jag väntar på att DX-stationen avslutat en kontakt innan jag anropar.
 

Jag anger alltid hela min signal.
 

Jag anropar inte DX-stationen kontinuerligt.
Efter att jag anropat DX-stationen lyssnar jag noggrant.

 

Jag anropar inte när DX-operatören svarar en annan anropssignal, inte min.
 

Jag svarar eller anropar inte när DX-operatören frågar efter en signal som inte är min.
 

Jag anropar inte när DX-stationen begär andra geografiska områden än mitt

Finns det fler stationer som väntar avslutar Jag mitt QSO med DX-stationen så fort vi utbytt nödvändig information om inte DX-stationen uttryckligen vill genomföra ett längre QSO med mig.

bottom of page